რატომ cyberhouse trainings?

➀ ეს ელექტრონული კურსი დაგეხმარებათ უკეთესად გაიაზროთ და გაითავისოთ ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები და დაიცვათ თქვენი ციფრული სამყარო როგორც პირად, ასევე სამსახურეობრივ სივრცეში.
➁ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული საერთაშორისოდ აპრობირებული სწავლების მეთოდების მეშვეობით, კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ შეგეძლებათ ელექტრონულ სივრცეში მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ტექნიკებით ამ რისკების თავიდან აცილება.
➂ ამ კურსის მეშვეობით დაფარავთ ისეთ საკითხებს, რომლებიც ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილნი არიან, მათ შორის, სმარტფონებისა და ელ-ფოსტის უსაფრთხოებას, პაროლების პოლიტიკას, სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში კონფიდენციალურობას.
Scroll to Top