რა საკითხებს დავფარავთ?

ელ. ფოსტის უსაფრთხოება
ფიშინგი
სოციალური ინჟინერია
მავნე პროგრამები და რენსომვეარი
სმარტფონების უსაფრთხოება
Privacy და სოციალური მედია
დისტანციურად მუშაობა
პაროლების პოლიტიკა
ქსელურ რესურსებთან მუშაობა და Wi-Fi
სუფთა დესკტოპისა და სუფთა მაგიდის პოლიტიკა
უსაფრთხო ბრაუზინგი
ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტები
ინფორმაციის კლასიფიკაცია და კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მოპყრობა

Scroll to Top