კიბერ ჰიგიენის ონლაინ პლატფორმა

  • ასდასდ
  • დასდად
  •  

ISO 27000k, NIST, SOC, GDPR საერთაშორისო სტანდარტების საკვანძო კომპონენტი

ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული რისკების შემცირება

ხარჯებისა და რესურსების ეფექტიანი გამოყენება

მუდმივად განახლებადი და მარტივად აღსაქმელიკონტენტი

როგორ მუშაობს კიბერკლასი?

#1. დაატრენინგეთ თქვენი თანამშრომლები

დაეხმარეთ თქვენ თანამშრომლებს უკეთ გაიაზრონ და გაითავისონ ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხები და დაიცვან სამსახურებრივი და პირადი ციფრული სივრცე.

#2. მოუწყვეთ კიბერ-შეტევის სიმულაცია

თქვენ თანამშრომლებს ეცოდინებათ რა მეთოდებს იყენებენ ჰაკერები, შეეძლებათ ელექტრონულ სივრცეში მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ტექნიკებით მათი თავიდან აცილება

#3. ნახეთ და გააანალიზეთ შედეგები

ტესტების დიდი ბაზის საშუალებით შეამოწმებთ მომხმარებლების მიერ სხვადასხვა საკითხების ათვისების დონეს, ხოლო შეტევის სიმულაცია კი დაგეხმარებათ აღმოაჩინოთ სუსტი რგოლი მოსახერხებელი რეპორტინგი საშუალებას მოგცემთ მონიტორინგი გაუწიოთ თანამშრომლების პროგრესს

35+

ორგანიზაცია

24350

დატრენინგებული

80%

წარმატებით გაიარა გამოცდა

Scroll to Top