აჭარაბეთის ტესტირება

  1. საჩუქრის, ანაზღაურების ან სარგებლის მიცემა, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დანაშაულის ჩადენის გასაადვილებლად
Scroll to Top